Vi vill stärka samverkan inom innovationssystemet
i Halland!

Små och medelstora företag i Halland behöver få möjlighet att bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. För att de ska kunna utvecklas åt det hållet behöver många stärka sin innovationsförmåga och anpassa sina material, produkter, värdekedjor och affärsmodeller till en cirkulär ekonomi.

Vår ambition är att hitta ett sätta att stärka samverkan
inom innovationssystemet i Halland. 

Speed Up Arena

Förstudien är avslutad och slutsatsen är att området cirkularitet och hållbara material behöver ta sikte mot långsiktighet och kontinuitet för att stärka utvecklingen av klimatpositiva insatser i Halland och samtidigt bidra till ökad konkurrenskraft.

Test- & innovationsmiljöer efterfrågas och anses viktiga för att driva företagens utveckling, innovation och omställning mot en cirkulär ekonomi, särskilt inom det prioriterade smart specialiseringsområdet hållbara material. Det måste också vara fokus på stöd till affärsutveckling. Aktörerna i stödsystemet behöver utveckla sin samverkan och arbeta mot gemensamma mål.

Nästa steg
Studien föreslår som ett tredje steg i Speed Up att TEK Kompetens/IUC Halland tar lead och tillsammans med Högskolan i Halmstad (Fablab) och eventuellt andra aktörer tar ansvar för det fortsatta arbetet med hållbara material. Visionen är att ett sömlöst samarbete mellan aktörer och en sammanhållen organisering kan stärka möjligheterna att initiativ ska leva vidare och och fortsätta göra skillnad även efter att enskilda projekt är avslutade. För mer information om nästa steg, kontakta Pontus Lindström på TEK Kompetens/IUC.

Slutsatsen är att man behöver ta sikte mot långsiktighet och kontinuitet 

Förstudien Speed Up Arena har avslutats och nu finns förstudiens sammanfattade slutsatser att läsa. 

Speed Up Arena

Förstudien Speed Up Arena fokuserade på att stärka samverkan inom innovationssystemet i Halland för att öka regionens och de små och medelstora företagens förmåga att driva utvecklings- och innovationsprojekt inom regionens smarta specialiseringsområden med fokus på hållbara material.

Det övergripande målet var att accelerera Hallands gröna omställning genom att främja användningen av hållbara material och cirkulära lösningar. Vi hade identifierat att för att SMF ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga behöver de stärka sin innovationsförmåga och anpassa sina material, produkter, värdekedjor och affärsmodeller till en cirkulär ekonomi.

Tyvärr saknar de i stor utsträckning den kompetens och de resurser som krävs för att navigera i de komplexa offentliga stödsystemen. Därför är det av strategisk betydelse att etablera en sammanhållen stödstruktur som kan erbjuda dem nödvändigt stöd.

Projektet pågick 17 april 2023 till och med den 17 januari 2024 och finansierades av Tillväxtverket och Region Halland.

Masterclass: "Innovation i samverkan

Hållbarhetsdagen i Halland 2023 


Under masterclassen diskuterades hur vi tillsammans kan accelerera omställningen. Hur kan vi som region stärka
samverkan mellan näringsliv, de företagsfrämjande aktörerna och den offentliga sektorn för att klara att vara konkurrenskraftiga i en tid som kräver nya lösningar?


Är du intresserad av Speed Up Arena?

Kontakta oss så berättar vi mer om förstudien
Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in


Kontaktpersoner


Projekt fakta
Speed Up Arena

Projektpartners: Coompanion Halland, The Loop Factory​, EMC och TEK Kompetens
Kontaktperson: Kajsa Vik, Projektledare Speed Up Arena
Projekttid: 04/2023 – 01/2024
Finansiärer: Tillväxtverket och Region Halland