Innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material

Projektet Speed Up Halland
Tack vare finansiering från Tillväxtverket och Region Halland kunde vi erbjuda halländska företag kostnadsfri affärsrådgivning och vägledning i testmiljöer så att de kunde öka takten från idé till kommersialiserad produkt.

Kunskapsförflyttnig

Vi har skapat utbildningsmöjligheter inom hållbara material och handlett företag så att de kan effektivisera sin tillverkning med en ökad andel förnyelsebara eller återvunna material. Vi har även bidragit med designutveckling som genererat större möjligheter för återbruk och återvinning.

Affärsrådgivning

Vi har erbjudit affärsrådgivning för att utveckla tjänstebaserade lösningar som möjliggör materialåtervinning, materialbesparing eller ökad livslängd på både resurser och material.

Testmiljöer

Genom att utgå från företagets unika behov har vi kunnat erbjuda skräddarsydd guidning genom hela innovationsprocessen och möjligheten att ta fram prototyper i etablerade testmiljöer som har fokus på hållbara material.

Projektet Speed Up Halland

INSPIRATION OCH CASE

Med filmer, producerade för Speed Up Halland, vill vi informera och inspirera företag till att vilja påbörja sin omställning till att använda sig av hållbara material i sin produktion. Du hittar alla filmer på YouTube!

Projektet Speed Up Halland

Utforska deltagarprocessen i Möjlighetsgeneratorn

Helena går igenom Möjlighetsgeneratorn
Helena Tuvendal går igenom den modell som vi använder oss av när vi jobbar med företagen i projektet Speed Up Halland. Vi kallar den Möjlighetsgeneratorn och illustrerar hur företagen lotsas igenom projektets olika delar för att få hjälp med att ta fram en prototyp som utgår från hållbara material.

Se filmen Möjlighetgeneratorn här eller klicka på bilden.
Helena berättar om hur vi hjälper företag med att ta fram prototyper

Att genomgå sprintar är en metod för att utveckla en produkt genom iterationer. Det vill säga att testa nya angreppsätt som ska lösa problemet och som tillslut leder fram till ett godtagbart resultat. I det hr klippet berättar Helena Tuvendal om hur vi jobbar med sprintar i Speed Up Halland.

Se filmen Sprintar här eller klicka på bilden.

Helena från Speed Up Halland berättar om ÖNHRA-modellen

När vi lotsar företagen i möjlighetsgeneratorn går vi igenom ÖNHRA-modellen tillsammans. Här berättar Helena Tuvendal om de olika stegen i modellen som är: (Ö) önskat läge, (N) nuläge, (H) hinder, (R) resurser, (A) aktiviteter.

Se filmen om modellen ÖNHRA här eller klicka på bilden.

Möjlighetsgeneratorn

1. Orientering

Här försöker vi att förstå dina behov. Tillsammans  ser vi om du är redo att gå vidare i projektet. Oavsett hur det blir så ser vi dig som en resurs till den framtida samverkansarenan där du får möjlighet att utveckla dina idéer med andra.


2. Behov

Som en av Speed Up Hallands projektdeltagare utvecklar vi dina specifika behov och hjälper dig att komma vidare i innovationsprocessen. Här ökas innovationstakten och vi hjälper dig att skapar nya affärsmöjligheter. Förutom handledning av oss har du även ett direkt utbyte med deltagarna i Arenan där du får tillgång till nätverk och kompetens.


3. Konkretisering

Dina idéer vidareutvecklas för att kunna användas i en relevant testmiljö. Under korta och tidsbestämda perioder (även kallat sprintar) tar vi tillsammans fram prototyper som förbereder produkten eller tjänsten för sin kommande produktionsmiljö. Du får tillgång till material- och prototyputveckling i unika testmiljöer som har fokus på hållbar material. Det här är den sista fasen i möjlighetsgeneratorn.

1. Tack off!

När det är dags för Take Off har vi redan lotsat ut dig ur projektet. Det vill säga: när det är dags för dig att stå på egna ben och lansera din nya produkt eller tjänst i egen regi. Du kommer även att kunna bidra med dina erfarenheter till Arenan i egenskap av Alumn

Innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material

Genom projektet som hette Speed Up Halland skapade vi förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka sin innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material. Syftet med projektet var att öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt samt att vägleda företag så att deras hållbara idéer kan skalas upp snabbare. Vi erbjöd vägledning i kontrollerade testmiljöer samt affärsrådgivning av certifierade rådgivare. De deltagande företagen fick tillgång till material- och prototyp­utveckling i unika testmiljöer som har fokus på hållbara material. Detta innefattar exempelvis produkter som produceras genom resurseffektiva tillverkningsprocesser genom ökad andel förnyelsebara eller återvunna material, eller produkter som är designade för återbruk och återvinning.

En samverkansplattform för cirkulär innovation
Målet var att främja gröna innovationer och öka den kollektiva kompetensen inom området. Det åstadkom vi genom att bland annat utveckla en samverkansplattform för cirkulär omställning för hållbara material. Plattformen kommer att vara ett komplement till innovations-stödsystemets befintliga aktörer och deras erbjudanden inom hållbarhet och cirkularitet.


Projekt fakta
Speed Up Arena

Projektpartners: Coompanion Halland, The Loop Factory​, EMC och TEK Kompetens
Kontaktperson: Kajsa Vik, Projektledare Speed Up Arena
Projekttid: 04/2023 – 01/2024
Finansiärer: Tillväxtverket och Region Halland